Taal opent deuren!

Taallessen

Voor wie?
1. Medelanders, die al langer in Nederland wonen maar door omstandigheden of onzekerheid, nog niet voldoende spreekvaardigheid hebben (NT2);
2. Statushouders (NT2);
3. Laaggeletterden;
4. Iedereen, die teksten wil laten schrijven of corrigeren.

Wat kunt u verwachten?
1. Lessen om de spreekvaardigheid te verbeteren of te stimuleren, o.a. als aanvulling op reguliere taal- en inburgeringcursussen.

De oefeningen worden altijd op maat gemaakt, naar de behoefte en het niveau van de deelnemers.
Ze zijn gericht op situaties in het dagelijks leven.
De deelnemers mogen zelf, zoveel mogelijk aangeven welke thema’s eraan bod komen.
Het is daarom logisch dat er in kleine groepen gewerkt wordt.

De invloed op de keuze van de onderwerpen, zal de motivatie voor de oefenstof versterken en het begrip van de Nederlandse samenleving vergroten.
Spreekvaardigheid komt op de eerste plaats, maar waar nodig worden lesjes grammatica ingevoegd. Deze staan altijd ten dienste van de spreekvaardigheid en zijn nooit een doel op zich.

2. Statushouders krijgen een intensieve training woordenschatkennis en oefening in spreekvaardigheid, zodat zij zo snel mogelijk deel kunnen nemen aan een reguliere inburgeringcursus, maar zich bovenal snel thuis kunnen voelen in onze samenleving.

De lessen

worden gegeven door een professional;
vinden plaats in kleine groepen (max. 8 personen);
worden altijd op maat gemaakt;
worden vooral gebaseerd op eigen inbreng en interesses van de deelnemers.

Niet wat fout gaat, maar wat goed gaat, wordt benadrukt.
Er wordt aangehaakt bij de eigen cultuur, om bekend te raken met de nieuwe, Nederlandse cultuur.
Niet alleen praten, maar ook doen: Praktische onderwerpen met praktische opdrachten (spel, zang, spreekbeurten, koken, knutselen, boodschappen doen, rollenspellen, bezoek aan verenigingen, organisaties, het gezondheidscentrum, enzovoorts.)

Enthousiasme en motivatie worden gestimuleerd.
Hierbij spelen gezelligheid, een gevoel van veiligheid, wederzijds respect en een gevoel van eigenwaarde, binnen de groep een grote rol.

Pin It on Pinterest

Share This