Laaggeletterden

1. Regelmatig blijken mensen, die aangemeld worden voor conversatielessen, niet of nauwelijks te kunnen lezen en schrijven.
Soms gaat het alleen om de Nederlandse taal, maar vaak hebben zij in het land van herkomst weinig of helemaal geen onderwijs genoten en kunnen dus ook in hun eigen taal niet lezen en schrijven.

2. Maar ook veel autochtone Nederlanders, kunnen terecht bij Vindura.
Uit een online gepubliceerd artikel (voorjaar 2017), blijkt dat 2,5 miljoen Nederlanders laaggeletterd zijn.

Voor beide groepen geldt, dat lezen en schrijven basisvaardigheden zijn, die kunnen zorgen voor meer zelfredzaamheid en versterking van het gevoel van eigenwaarde.

Net als bij de andere lessen spelen gezelligheid, een gevoel van veiligheid en wederzijds respect, binnen de (kleine) groep een grote rol.

Pin It on Pinterest

Share This